Navštívte našu fanpage na Facebooku! 0850 111 911 v prac. dňoch od 7:30 do 19:00 fedex@inspekta.biz

en-GBsk-SK

Tovar vylúčený z prepravy a iné obmedzenia

Tovar vylúčený z prepravy

 • Peniaze (mince okrem zbierkových, hotovosť) kolky a obchodovateľné cenné papiere rovnocenné s hotovosťou ako sú žírované akcie, dlhopisy a peňažné listy.
 • Výbušniny, ohňostroje a iné zápalné alebo horľavé položky.
 • Mŕtvoly ľudí, orgány, časti tela, ľudské a zvieracie embryá, spopolnené alebo exhumované ľudské pozostatky, okrem krvi, moču a iných tekutých diagnostických vzoriek.
 • Zásielky na adresy armádnej alebo námornej pošty.
 • Dobierky.
 • Strelné zbrane, výzbroj, munícia a ich časti.
 • Potraviny, potravinársky tovar podliehajúci skaze, nápoje, vyžadujúce chladenie alebo kontrolované prostredie.
 • Rastliny a rastlinný materiál, vrátane semien a rezaných kvetov.
 • Lístky do lotérie, zariadenie pre hazardné hry.
 • Položky podliehajúce skaze.
 • Osobné položky, na ktoré dovozca požaduje bezcolný dovoz.
 • Pornografia.
 • Zásielky, ktoré spracúvajú na základe:
  • KARNET, ktorý umožňuje dočasný bezcolný dovoz, napríklad výstavných exponátov. Potrebné je dohodnúť sa vopred.
  • ŽIADOSŤ O VRÁTENIE CLA (žiadosť o vrátenie dovozného cla pri vývoze). Potrebné je dohodnúť sa vopred.
  • DOČASNÝ DOVOZNÝ DLHOPIS (umožňujúce dočasný dovoz, napríklad za účelom opravy) Potrebné je dohodnúť sa vopred.
  • AKREDITÍV
 • Nebezpečný odpad, vrátane, okrem iného použitých podkožných ihiel a tiež injekčných striekačiek alebo medicínskeho odpadu.
 • Vlhký ľad (zmrazená voda) je povolený len v balení, ktoré ešte pred prepravou schváli naše Oddelenie navrhovania a vývoja balenia spoločnosti FedEx.
 • Zásielky nákladov, ktorých vývoz alebo dovoz je zakázaný akýmkoľvek zákonom, predpisom alebo nariadením.
 • Zásielky, ktorých deklarovaná hodnota pre preclenie prevyšuje povolený limit.
 • Nebezpečný tovar, okrem prípadov, ktoré schváli naše Operačné oddelenie (kontaktujte ho, prosím, ops@remax.sk alebo telefonicky 0907 987 888).
 • Spracované alebo nespracované mŕtve zvieratá , vrátane hmyzu a zvierat . Preparáty: hotové, lovecké trofeje alebo kompletne spracované (sušené) vzorky celých zvierat alebo ich časti sú vhodné na prepravu do USA.
 • Balíky, ktoré sú vlhké, ktoré pretekajú alebo prepúšťajú akýkoľvek pach.
 • Živé zvieratá a hmyz.

Do jednotlivých krajín môžu byť rôzne obmedzenia. Prosím, kontaktujte nás na fedex@remax.sk alebo na telefónnej linke Zákazníckej starostlivosti: 0850 111 911.

Obmedzenie hodnoty tovaru

Maximálna možná hodnota pri preprave zásielky je 1000 USD/ zásielka, platí pre tovar tohto typu:

 • Drahé kovy, šperky a drahokamy
 • Umelecké diela, obrazy
 • Sklenené výrobky
 • Kožušiny
 • Plazmové obrazovky
 • Hudobné nástroje staršie ako 20 rokov

V jednotlivých krajinách môžu byť aj iné obmedzenia, kontaktujte, prosím, fedex@remax.sk alebo linku Zákazníckej starostlivosti 0850 111 911.

Neobsluhované krajiny

 • Falklandy
 • Guinejsko-bissauská republika
 • Irán
 • Johnston
 • Komory
 • Kuba
 • Kiribatská republika
 • Mjanmarsko
 • Nauruská republika
 • Niue
 • Ostrovy Mayotte
 • Ostrovy Tokelau
 • Rovníková Guinea
 • Saint Pierre a Miquelon
 • Severná Kórea
 • Sierra Leone
 • Somálsko
 • Sudán
 • Sýria
 • Stredoafrická republika
 • Sv. Helena (Južný Atlantik)
 • Svätý Tomáš a Princov ostrov
 • Šalamúnove ostrovy
 • Tadžikistan
 • Turkménsko
 • Tuvalu
 • Wake Islands