Privacy Statement
Inspekta Slovakia, a.s. sa angažuje v procese ochrany Vášho súkromia, vývoja a aplikácie technológií, ktoré Vám môžu poskytnúť čo najlepšie a čo najbezpečnejšie online zážitky. Toto prehlásenie o súkromí sa týka internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s. a upravuje zber údajov a ich použitie. Použitím internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s. vyjadrujete súhlas so spôsobom spracovania údajov ako je uvedené v tomto prehlásení.


Zber osobných údajov

Inspekta Slovakia, a.s. zaznamenáva osobné údaje ako je adresa elektronickej pošty, meno, adresa bydliska, adresa zamestnania alebo telefónne čísla. Inspekta Slovakia, a.s. taktiež zbiera anonymné demografické informácie, ktoré nie sú jedinečné vo vzťahu k Vašej osobe ako napríklad PSČ, vek, pohlavie, záľuby, záujmy a zvyklosti.

Inspekta Slovakia, a.s. automaticky zbiera aj informácie o technickom a programovom vybavení Vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať: Vašu IP adresu, typ internetového prehliadača, časy prístupu a odkazované adresy internetových stránok. Inspekta Slovakia, a.s. tieto informácie používa pre zabezpečenie prevádzky poskytovaných služieb, pre zachovanie ich kvality a za účelom poskytovania všeobecných štatistík týkajúcich sa používania internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s..

Majte prosím na zreteli, že ak uvediete Vaše osobné alebo iné citlivé údaje priamo v diskusných skupinách na portáli Inspekta Slovakia, a.s., tak tieto údaje môžu byť odtiaľ zozbierané a použité inými subjektami. Poznámka: Inspekta Slovakia, a.s. nemonitoruje žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.

Inspekta Slovakia, a.s. Vám odporúča, aby ste si prezreli prehlásenie o súkromí webových stránok, na ktoré sa budete chcieť odkazovať z portálu Inspekta Slovakia, a.s., aby ste vedeli ako tie webové stránky zbierajú, používajú a zdieľajú Vaše osobné údaje. Inspekta Slovakia, a.s. nezodpovedá za prehlásenie o súkromí alebo za iný obsah webových stránok mimo stránok portálu Inspekta Slovakia, a.s..


Použitie osobných údajov

Inspekta Slovakia, a.s. zbiera a používa Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia fungovania internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s. a poskytovania Vami požadovaných služieb. Inspekta Slovakia, a.s. používa Vaše osobné údaje na komunikáciu s Vami o produktoch a službách dostupných od Inspekta Slovakia, a.s. a jeho pridružených subjektov. Inspekta Slovakia, a.s. Vás tiež môže kontaktovať prostredníctvom prieskumov za účelom skúmania Vašich názorov na aktuálne alebo nové služby, ktoré by mohli byť ponúkané.

Inspekta Slovakia, a.s. nepredáva, ani neprenajíma zoznamy svojich zákazníkov tretím stranám. Inspekta Slovakia, a.s. Vás môže občas kontaktovať v mene svojich obchodných partnerov v súvislosti s konkrétnymi ponukami, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch Vaše osobné údaje (e-mail, meno, adresa, telefónne číslo) nie sú poskytované tretím stranám. Okrem toho, Inspekta Slovakia, a.s. môže zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú vykonávať štatistické analýzy, posielať elektronickú alebo klasickú poštu, poskytovať zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetky takéto tretie strany majú zakázané používať Vaše osobné údaje, s výnimkou informácií nutných pre poskytnutie služieb pre Inspekta Slovakia, a.s., pričom sa vyžaduje zachovanie dôvernosti.

Inspekta Slovakia, a.s. nepoužíva ani nezverejňuje citlivé osobné údaje ako sú napríklad rasa, náboženské vyznanie alebo politická príslušnosť bez Vášho výslovného súhlasu.

Inspekta Slovakia, a.s. zaznamenáva návštevnosť internetových stránok v rámci portálu Inspekta Slovakia, a.s. za účelom zisťovania najpopulárnejších služieb. Tieto dáta umožňujú v rámci Inspekta Slovakia, a.s. poskytovať prispôsobený obsah a reklamu zákazníkom, ktorých správanie indikuje záujem o určitú konkrétnu oblasť.

Inspekta Slovakia, a.s. zverejní Vaše osobné údaje bez upozornenia iba vtedy, keď si to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto úkon je nevyhnutný pre: (a) dodržiavanie nariadenia zákona alebo vyhovenie právnemu procesu podanému na Inspekta Slovakia, a.s. alebo internetovú lokalitu; (b) ochranu a obranu práv alebo vlastníctva Inspekta Slovakia, a.s.; (c) naliehavé úkony pre zachovanie osobnej bezpečnosti používateľov portálu Inspekta Slovakia, a.s. alebo verejnosti.


Použitie cookie

Internetová lokalita Inspekta Slovakia, a.s. používa „cookie“ za účelom personalizovania Vášho online zážitku. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Váš pevný disk webovým serverom. Cookie nemôže byť použité pre spustenie programu alebo pre doručenie vírusu do Vášho počítača. Cookie je jednoznačne priradené Vám a môže byť čítané iba webovým serverom v doméne, v ktorej Vám cookie bolo vydané.

Jedným z hlavných účelov cookie je ušetriť Vám čas. Úlohou cookie je oznámiť webovému serveru, že ste opäť navštívili určitú stránku. Napríklad, ak si prispôsobíte stránky portálu Inspekta Slovakia, a.s. alebo sa zaregistrujete na internetovej lokalite Inspekta Slovakia, a.s., cookie pomôže portálu Inspekta Slovakia, a.s. znovu nastaviť Vaše špecifické preferencie počas nasledujúcich návštev. Toto zjednodušuje proces zaznamenávania Vašich osobných údajov, ako napríklad adresa a pod. Keď znovu navštívite tú istú stránku internetovej lokality Inspekta Slovakia, a.s., tak informácie, ktoré ste predtým poskytli môžu byť obnovené, čím je Vám umožnené jednoduchým spôsobom podľa Vašich preferencií používať prispôsobené možnosti portálu Inspekta Slovakia, a.s..

Máte k dispozícii možnosť cookie akceptovať alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov cookie automaticky akceptuje, ale ak Vám to nevyhovuje, zvyčajne máte možnosť modifikovať nastavenia Vášho prehliadača tak aby cookie odmietal. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookie, nebudete môcť naplno využiť interaktívne možnosti služieb portálu Inspekta Slovakia, a.s. alebo iných internetových lokalít, ktoré navštívite.


Bezpečnosť osobných údajov

Inspekta Slovakia, a.s. chráni Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Inspekta Slovakia, a.s. chráni Vaše osobné údaje na počítačových serveroch v kontrolovanom, zabezpečenom prostredí chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Prenos osobných údajov (ako napríklad číslo kreditnej karty) je zabezpečený použitím šifrovania (napríklad použitím protokolu SSL–Secure Socket Layer).


Zmeny v tomto prehlásení

Inspekta Slovakia, a.s. príležitostne aktualizuje obsah tohto prehlásenia tak, aby zohľadňoval ohlasy návštevníkov a zákazníkov. Inspekta Slovakia, a.s. Vám odporúča aby ste pravidelne monitorovali toto prehlásenie, aby ste boli vždy aktuálne informovaní o spôsobe ochrany Vašich osobných údajov.


Kontaktné informácie

Inspekta Slovakia, a.s. uvíta Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu o súkromí. Ak máte pocit, že úkony Inspekta Slovakia, a.s. nie sú v súlade s ustanoveniami tohto prehlásenia, tak kontaktujte Inspekta Slovakia, a.s. na adrese ppatoprsty@fedex.sk. Inspekta Slovakia, a.s. sa zaväzuje vyvíjať komerčne primerané úsilie za účelom lokalizácie a odstránenia problému.