Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:

  JUDr. Vojtech Besedič

Podpredseda predstavenstva:

  Mgr. Elena Diaz

Člen predstavenstva:

  JUDr. Kvetoslava Besedičová

Člen predstavenstva:

  Lucia Besedičová