Navštívte našu fanpage na Facebooku! 0850 111 911 v prac. dňoch od 7:30 do 19:00 fedex@inspekta.biz

en-GBsk-SK

Reklamácie

Pre zlepšenie a urýchlenie reklamačného procesu, sme vytvorili reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť, vyplniť a odoslať na e-mail fdx_reklamacie@remax.sk.

Prosíme Vás o dodržanie stanovenej časovej lehoty na podanie reklamácie:

  • Uplatnenie nároku za poškodenie:
    Všetky reklamácie nám musia byť písomne oznámené najneskôr do 21 kalendárnych dní od doručenia zásielky príjemcovi, pokiaľ sa tak nestane, nebude možné uplatniť si žiadnu náhradu škody.
  • Uplatnenie nároku za stratu/ nedoručenie alebo neskoré doručenie:
    Všetky reklamácie týkajúce sa straty zásielky nám musia byť písomne oznámené najneskôr do 9 mesiacov od prijatia zásielky FedExom. Pokiaľ sa tak nestane, nebude možné uplatniť si žiadnu náhradu škody.

Reklamácie sa riešia na strane odosielateľa, ktorý svojim podpisom na leteckom prepravnom liste potvrdil zmluvu s FedExom. Druhá strana reklamuje iba s jeho súhlasom.

Reklamačný formulár - vyplní odosielateľ zo Slovenskej republiky, keď reklamuje neskoré doručenie, poškodenie alebo stratu zásielky.

                                                                               Po obdržaní vyplneného formulára Vás budeme kontaktovať.


Štatistika reklamácií

Inspekta Slovakia, a.s. zastupujúca spoločnosť FedEx Express na trhu kuriérskych spoločností na území Slovenskej republiky za rok 2018 prijala 60 reklamácií. Z uvedeného počtu reklamácií bolo v reklamačnom konaní 41 reklamácií uznaných ako oprávnené, pričom z väčšej časti bolo pri podaní reklamácie príčinou poškodenie alebo oneskorené doručenie zásielky. Najčastejšie zisteným problémom u neoprávnených reklamácií bolo prevažne uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov na medzinárodných leteckých prepravných listoch (AWB), alebo nevhodné balenie tovarových zásielok, ktoré nezodpovedalo charakteru zásielky.