Dozorná rada

Predsedníčka dozornej rady:

  Ing. Terézia Mikulová  

Člen dozornej rady:

  Mgr. Elena Diaz

Člen dozornej rady:

  Ing. Jozef Draškóczy