Manažment

Generálny riaditeľ:

  JUDr. Vojtech Besedič

Obchodný riaditeľ:

  Ing. Jozef Besedič