Manažment

Generálny riaditeľ:

  JUDr. Vojtech Besedič

Obchodný riaditeľ:

  Ing. Jozef Besedič

Ekonomická riaditeľka:

  PhDr. Zuzana Vršanská

Riaditeľ OS30:

  Roman Besedič