Kontrola tovarov - nestrojárske komodity

Ponúka všetky služby spojené s kontrolou nasledovných komodít:

Dovážané a vyvážané suroviny pre chemický, textilný, drevársky a kožiarsky priemysel

 • odber vzoriek a vykonávanie analýz
 • všestranné hodnotenie kvality
 • vizuálne posúdenie
 • kontroly hmotnosti a tarovania
 • kontroly nakládky a vykládky
 • overovanie reklamácií

Spotrebný tovar

 • sklo, keramika, textilný tovar (metráž, konfekcia, obuv, hračky, kožená galantéria, nábytok)
 • kontroly počas výroby
 • kontroly kvality hotových výrobkov
 • kontroly množstva

Potraviny, potravinárske a živočíšne produkty, živé zvieratá

Overovanie kvality a množstva vyvážaného a dovážaného tovaru:

 • ovocia a zeleniny
 • konzervovaných výrobkov, sušeného a kondenzovaného mlieka
 • kakaa, kávy, čaju, korenia, alkoholu
 • múky, cukru, tukov, jedlých olejov
 • chmeľu, sladu, obilovín, krmív
 • kontrola skladových zásob - agrosektor (skladiskové záložné listy) na základe SZL vykonávame kontrolu kvality, kvantity v silách, skladoch
 • výrobkov so zveriny, jatočných zvierat, hydiny a rýb

Vystavovanie kontrolných certifikátov platných v zahraničí ako súčasť

 • kontraktačných dokumentov
 • dokladov pre súd pri riešení reklamácií arbitrážnych konaní
 • poistných dokladov
 • posúdenie kvality tovarov podľa platných tuzemských, medzinárodných noriem a záväzných predpisov ES

PREKLADISKO ČIERNA NAD TISOU

 Vykonávanie kontrol v nepretržitej 24 hod. prevádzke:

 • kontroly stavu a kvality vagónových zásielok
 • kontroly hmotnosti tovaru a váženie vagónových zásielok
 • kontroly hmotnosti tovaru a váženie vagónov
 • odber vzoriek, fyzikálne a chemické analýzy (železné rudy, uhlie, oceľový šrot)
 • kontroly čistoty a vhodnosti vagónov
 • meranie rádioaktivity

PRÍSTAVY BRATISLAVA, KOMÁRNO

 • tally kontroly
 • odber vzoriek, fyzikálne a chemické analýzy
 • kontroly množstva a kvality lodných zásielok
 • kontroly čistoty lodí
 • stanovenie váhy ponorom
 • kontrola v rôznych európskych a svetových prístavoch

Inšpekcie v oblasti úverových obchodov

INSPEKTA SLOVAKIA ako nezávislá trietia osoba vstupuje do vzťahu veriteľa (komerčné banky, poisťovne, štátne inštitúcie a orgány) a dlžníka (spoločnosť realizujúca zákazku) s cieľom sledovania čerpania úverových prostriedkov na konkrétny projekt v súlade s vopred definovaným harmonogramom. Experti zrealizujú úvodný audit, ktorý sa skladá z vstupnej kontroly, s cieľom zistiť a preveriť aktuálny stav rozpracovanosti zákazky a celkovú materiálovu zabezpečenosť výroby. Ďalej sa preveruje vypracovaný harmonogram výroby vrátane jeho uzlových bodov a etáp. Na základe pravidelných reportov zasielaných veriteľovi je ďalej rozhodované o uvoľnení ďalších finančných prostriedkov na realizáciu príslušného projektu.

Audit môže byť zameraný taktiež na:

 • posúdenie rozpočtov pri rôznych technológiách
 • posúdenie navýšenia pôvodného rozpočtu
 • reálnosť termínu dokončenia investície
 • sledovanie využitia poskytnutých finančných prostriedkov na daný projekt (účelový úver)

INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. ponúka pre svojich špičkových odborníkov z radov kvalifikovaných inžinierov pre dozorné, inšpekčné a servisné činnosti. Naši inšpektori majú bohaté, dlhoročné skúsenosti, sú vždy pripravení uskutočniť kontrolu podľa Vašich požiadaviek a k Vašej spokojnosti.