Certifikáty GOST-R a GOST-U

CERTIFIKÁTY GOST-R, GOST-U, DEKLARÁCIA COLNEJ ÚNIE

Spoločnosť zabezpečuje aj  certifikáty GOST-R a GOST-U, ako aj deklarácie colnej únie na podporu vývozu do krajín bývalého SNŠ.

Touto činnosťou sa firma zaoberá už od roku 1992, keď sa realizovali prvé obchodné prípady s využitím kontaktov vytvorených pracovníkmi expozitúry bývalej Inspekty a.s. v Moskve.

Naša firma pomáhala i naďalej pomáha pri  vybavovaní príslušných certifikátov a deklarácií potrebných na vývoz do Ruskej federácie a ostatných štátov bývalého SNŠ v rôznych komoditných oblastiach potravinárskeho i nepotravinárskeho charakteru (napr. pivo, slad, nábytok, televízory, tlakové nádoby, čerpadlá na ropu, obalové sklo, elektroinštalácia, bytová vybavenosť, náterové hmoty na bezprašné podlahy, regálové systémy a pod.).

Postupom času sme prešli v poskytovaní týchto služieb i na certifikáty GOST-U na vývoz špecifikovaných tovarov do Ukrajiny.

Vybavenie certifikátu, resp. deklarácie si vyžaduje individuálny prístup podľa typu zákazníka, druhu tovaru a spôsobu vystavenia príslušného dokumentu. V súčasnosti pokračuje do roku 2015 prechodné obdobie, počas ktorého sa rušia niektoré predošlé postupy certifikácie a uvádzajú sa do života nové. Z tohto dôvodu sa každá žiadosť o certifikát najskôr konzultuje s našou partnerskou organizáciou v Rusku.

Certifikát možno vo všeobecnosti  vystaviť na:

 • jednorazovú dodávku,
 • viacnásobné a dlhodobejšie dodávky,
 • výrobok,
 • výrobu.

Podklady potrebné na vybavenie certifikátu, resp. deklarácie sú:

 • žiadosť;
 • výrobca (názov, adresa a ostatné kontaktné a identifikačné údaje);
 • presný názov výrobku (vrátane typu, modelu a značky)
 • prospekt, manuál, popis výrobku,
 • technický opis a fotodokumentácia;
 • certifikáty ISO, TUV, CE a iné (ak sú k dispozícii) ;
 • vyvážané množstvo (v dodávke, za obdobie a pod.);
 • číslo/kód colného sadzobníka; §  číslo a znenie kontraktu (ak už je).

Tieto podklady treba predložiť v ruštine alebo v angličtine.

Spôsob platby:

 • individuálny pre každý jednotlivý obchodný prípad;
 • platba v každom prípade vopred na základe proforma faktúry;
 • certifikát sa vystavuje až po pripísaní platby na účet.
Pre konkretizáciu informácií prosíme kontaktovať príslušný referát firmy INSPEKTA SLOVAKIA, a.s., tel.: +421 2 555 733 71, mail: inspekta@inspekta.sk