Poradenstvo - Systémy manažérstva

Ponúkame Vám naše know-how pri budovaní a udržiavaní nasledovných systémov:

 • manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001
 • environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek ISO 14001
 • manažérstva BOZP podľa požiadaviek OHSAS 18001
 • manažérstva bezpečnosti potravín podľa požiadaviek ISO 22000
 • bezpečnosti potravín HACCP
 • manažérstva bezpečnosti potravín podľa medzinárodnej normy IFS a IFS Logistics
 • manažérstva bezpečnosti potravín podľa medzinárodnej normy BRC

V rámci uvedených systémov ponúkame:

 • audity:
  • vstupné - posúdenie stavu Vašej spoločnosti s požiadavkami normy
  • interné - preskúmanie vybraných systémov vo Vašej spoločnosti
  • predcertifikačné - preskúmanie zhody Vami budovaného systému s požiadavkami normy pred vykonaním certifikačného auditu
 • poradenstvo, konzultácie a pomoc:
  • pri výbere systému / kombinácie systémov najúčelnejšieho pre Vašu spoločnosť
  • pri tvorbe potrebnej dokumentácie pri budovaní zvoleného systému
  • pri implementácii požiadaviek aplikovaných noriem do praxe Vašej spoločnosti
  • pri auditoch a vnútornom overovaní aplikovaného systému
 • školenia:
  • vrcholového manažmentu
  • tvorcov a spracovateľov dokumentácie vybraných systémov
  • interných audítorov vybraných systémov
  • predstaviteľov manažmentu
  • účelové, podľa potrieb Vašej spoločnosti v súvislosti so zavedeným systémom

Dôvody, pre ktoré sa oplatí budovať uvedené systémy:

 • požiadavky zákazníkov a legislatívy
 • zavedený systém zvyšuje účinnosť a efektívnosť riadenia spoločnosti
 • nezhodám je lepšie predchádzať ako ich riešiť
 • zavedený systém zvyšuje kredit spoločnosti
 • zavedený systém zvyšuje dôveru zákazníkov
 • zavedený systém prispieva k úspechu podnikania
 • zavedený systém jasne definuje kompetencie pre vykonávanie jednotlivých činností

VYSOKÁ ODBORNOSŤ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Naši konzultanti sa neustále vzdelávajú v súlade s požiadavkami legislatívy a absolvovali:

 • kurz Lead Auditor IRCA ISO 9001 QMS (IRCA registered)
 • kurz Environmental Management System Auditor / Lead Auditor (IRCA registered)
 • kurz EARA Approved Advanced Environmental Management Systems Auditing Course (UK)
 • kurz audítora HACCP
 • kurz štandardu BRC (British Retail Consortium) a jeho integrácia so systémami kvality a bezpečnosti potravín
 • kurzy k štandardom IFS (International Food Standard) a IFS Logistics
 • kurz Implementácia požiadaviek OHSAS 18001
 • doplňujúce kurzy pri zavedení vyšších verzií jednotlivých štandardov
 • kalibračné kurzy zabezpečujúce sofistikovaný prístup konzultantov k problematike implementácie požiadaviek